SORT:
18:49 17 Sep
29,750
3.5k/7k
0
12:38 27 Aug
55,653
500/1,000
0
10:42 27 Aug
40,832
600/1,200
0
10:38 27 Aug
10,519
15/30
0
19:50 26 Jun
198,876
4k/8k
0
17:12 26 Jun
130,124
1.6k/3.2k
0
15:14 22 Jun
20,272
60/120
0
11:46 22 Jun
18,516
350/700
0
17:51 29 Mar
156,500
5k/10k
0
РЪКА
6 Jan 2017 18:25
Id: 1776003383
Type: , $15.71+$0.79 USD Hold'em No Limit - Level XIV (400/800) - 2017/01/06 18:22:56 EET [2017/01/06 11:22:56
Site: PokerStars Hand #164131339926:
Date: ET]
Table: '1776003383 54' 6-max Seat #2 is the button
Small blind: 400
Big blind: 800
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
havity (23203)
NutsedAllTim (11384)
maucchi (5289)
HERO (21760)
hahahaboye (7756)
eloraw2112 (20763)
PREFLOP
havity ante 200
NutsedAllTim ante 200
maucchi ante 200
HERO ante 200
hahahaboye ante 200
eloraw2112 ante 200
maucchi posts small blind 400
HERO posts big blind 800
HERO receives cards
hahahaboye fold
eloraw2112 call 800
havity fold
NutsedAllTim fold
maucchi fold
HERO check
FLOP (3200)
HERO bet 1920
eloraw2112 call 1920
TURN (7040)
HERO bet 5200
eloraw2112 call 5200
RIVER (17440)
HERO check
eloraw2112 all-in 12643
HERO fold
eloraw2112 wins 17440
Seat 6: eloraw2112 wins 17440
6 Jan 2017 21:29
c/raise flop би трябвало да има по-голямо EV vs fish, защото не очаквам да те рейзва супер често като lead-неш, а те и cбетват овъркартите често :)
ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА


ИЗПРАТИ
РЕГИСТРАЦИЯРЕГИСТРИРАЙ